Hoe zorgt u ervoor dat 55-minners werk maken van hun pensioen? 5 actiepunten

Het pensioen is onder veel werkenden een onderwerp dat weinig leeft. Vooral 55-minners zijn maar moeilijk aan te zetten tot actie op dit vlak. Hoe zorgt u er als werkgever dan toch voor dat uw medewerkers werk maken van hun pensioenvoorzieningen?

We bespreken de belangrijkste tips en adviezen rondom de pensioencommunicatie uit het onderzoek van Wijzer in geldzaken: