Dienstverlening
Voor werkgevers

Financieel Gezond Programma

Wij geloven dat financieel gezonde medewerkers met meer plezier aan het werk zijn. Doordat ze inzicht hebben in hun financiën, nu en in de toekomst, kunnen zij zich focussen op het leveren van de beste bijdrage aan de organisatie, wat leidt tot een gelukkigere medewerker, minder verzuim en een hogere productiviteit. Goed werkgeverschap met voordelen voor werknemers en werkgevers! 

Als werkgever probeer je medewerkers zo goed mogelijk inzicht te geven in financiële zaken zoals arbeidsvoorwaarden, cao-bepalingen, de pensioenregeling en aanvullende verzekeringen. Voor medewerkers is dit vaak taaie, complexe materie. Logischerwijs bekijken zijn hun financiële situatie daarbij vanuit hun eigen perspectief: inkomsten, uitgaven, vermogen, schulden, arbeidsvoorwaarden, hypotheek en pensioenopbouw.  

Met het Financieel Gezond Programma ondersteunen wij de financiële gezondheid van medewerkers en bieden wij het benodigde financiële inzicht om weloverwogen keuzes voor de toekomst te maken. Gemakkelijk en toegankelijk via ons online dashboard wanneer mogelijk, met meer persoonlijke aandacht en advies op maat wanneer nodig.

Zo staan de adviseurs van YincQ medewerkers indien gewenst persoonlijk bij met raad en daad tijdens face to face- of videospreekuren. Voor 50-plussers is het mogelijk een aanvullende module aan het programma toe te voegen. In deze module wordt tijdens een persoonlijk gesprek een passend financieel plan ontwikkeld, periodiek besproken en waar nodig bijgesteld. Tot slot staan de adviseurs van YincQ werkgevers en werknemers bij met onafhankelijk advies bij individuele interventies. Denk hierbij aan gewijzigde functies, vervroegde uitdiensttreding, beëindiging dienstverband of arbeidsongeschiktheid.

Bekijk de leaflet voor werkgevers

Mobiliteit en uitdiensttreding

Verandering is een constante. Om hiermee om te kunnen gaan is het belangrijk dat organisaties flexibel en wendbaar zijn. De kern van een organisatie wordt gevormd door het personeelsbestand en de mobiliteit van medewerkers. Een accuraat beeld van de instroom, doorstroom en uitstroom is essentieel.

Inzicht in de mogelijkheden en keuzes die werkgevers en medewerkers kunnen maken en (financiële) consequenties daarvan biedt ruimte voor flexibiliteit en wendbaarheid. De adviseurs van YincQ kunnen hierop diverse momenten in de carrière van een medewerker in ondersteunen.

Bij instroom, wanneer het gaat over arbeidsvoorwaarden, regelingen en pensioenkeuzes. Bij (on)vrijwillig gewijzigde functies of bij uitstroom, zoals (vervroegde) uitdiensttreding, (vrijwillige) vertrekregelingen, in de voorbereiding op een mogelijke reorganisatie of bij de begeleiding van medewerkers van werk naar werk. YincQ brengt de scenario’s en financiële consequenties in kaart en adviseert werkgever en werknemers over de mogelijkheden rondom vrijwillige vertrekregelingen, 60plus-regelingen, ouderenregelingen en plaatsmakersregelingen.

Zo gidsen wij organisaties in verandering door adviseren over financiële keuzes met betrekking tot personeel, pensioenen en diverse regelingen. Hierdoor blijft iedereen, werkgever of werknemer, wendbaar en weerbaar in tijden van verandering.

Werkgeversmonitor

Organisatiedoelstellingen en financiële doelstellingen zijn nauw met elkaar verbonden. Maar hoe neem je hierin ook alle arbeidsvoorwaardelijke regelingen, pensioenregelingen, kosten voor arbeidsverzuim en andere medewerkerspecifieke financiële situaties mee?

De Werkgeversmonitor maakt gebruik van statistische gegevens uit de specifieke branche, aangevuld met organisatiedoelstellingen en de input van het Financieel Gezond Programma voor medewerkers. Zo biedt de monitor inzicht in de jaarlijkse voortgang, besparingen en het behalen van doelstellingen.

Door continue aandacht voor en inzicht in de financiële mogelijkheden met betrekking tot het personeelsbestand, nu en in de toekomst, ben je als werkgever altijd goed voorbereid. De heldere analyses uit de Werkgeversmonitor over onder meer arbeidsverzuim, arbeidsproductiviteit en mobiliteit dragen zo bij aan de realisatie van (organisatie)doelstellingen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.

Privacy Statement

Cookie-instellingen