Duurzame inzetbaarheid in 3 stappen

Duurzame inzetbaarheid draait om de toekomstige inzetbaarheid van al uw medewerkers. Zowel van de oudere medewerkers die al richting de pensioenleeftijd gaan als van de jongere collega’s die nog een volledige loopbaan voor de boeg hebben. Zeker met de stijgende AOW-leeftijd is het voor u als werkgever belangrijker dan ooit om stil te staan bij de gezondheid van uw medewerkers.