Financieel Gezond

Financieel gezonde medewerkers kunnen vanuit een solide basis meebewegen met alle veranderingen die werkgever en werknemer bezig houden. Toch is de financiële gezondheid van medewerkers lang niet altijd een gegeven. Vaak zien we dat juist in die situaties de binding tussen werknemer en werkgever ontbreekt. Werknemers met financiële zorgen, vraagstukken of problemen gaan er vanuit dat de werkgever hen helpt om grip op de zaak te krijgen. Dat terwijl werkgevers vaak niet eens beseffen wat er speelt.

Ook bij een blik op de toekomst worden de verschillen in perspectief tussen werkgever en werknemer duidelijk. De werkgever doet zijn best om de complexe arbeidsvoorwaarden rondom het pensioen zo goed mogelijk inzichtelijk te maken. Toch mist hierbij vaak de aansluiting op de praktijksituatie van de werknemer.

En juist deze praktijksituatie is voor de werknemer essentieel. De werknemer redeneert namelijk eerder vanuit het huishoudboekje van zijn of haar gezin en kijkt daarbij naar zaken als inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden. Het resultaat: de pensioencommunicatie biedt niet de gewenste inzichten en is niet zodanig uitgewerkt in een vorm die voor zowel werknemer als werkgever prettig en acceptabel is.

YincQ vormt daarom graag de verbinding tussen werknemer en werkgever. Met onze ondersteuning helpen we organisaties en ondernemingen om de optimale en duurzame inzetbaarheid van hun personeel te bereiken en hun ondernemingsdoelstellingen te behalen.

Financieel Gezond in de praktijk

Hoe ziet deze ondersteuning er in de praktijk uit? YincQ ondersteunt de financiële gezondheid van uw medewerkers en biedt hen het financieel inzicht dat nodig is om weloverwogen keuzes te maken voor hun toekomst.

Uitgangspunt hierbij is ons Financieel Gezond programma: met persoonlijke aandacht, financieel advies op maat en een innovatieve online module maken we de mogelijkheden voor uw werknemers concreet en ontstaat een helder toekomstbeeld. Dit beeld vormt de basis die medewerkers nodig hebben om weloverwogen keuzes te kunnen maken en goed mee te kunnen komen met alle ontwikkelingen binnen de organisatie.

Inzicht in de voortgang met YincQ’s Werkgeversmonitor

Hoe meet u het succes van het Financieel Gezond programma voor uw bedrijf? Hiervoor biedt YincQ de Werkgeversmonitor aan, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke voortgang er geboekt wordt met het programma.

De Werkgeversmonitor maakt gebruik van statistische gegevens uit uw specifieke branche, aangevuld met uw gegevens rondom arbeidsverzuim en uw ondernemersdoelstellingen. Op basis van deze input biedt de monitor inzicht in de jaarlijkse voortgang, uw besparingen en toont deze in hoeverre uw ondernemersdoelstellingen gehaald zijn. Zo weet u tijdens het gehele traject precies waar u staat.

Waarom kiezen voor Financieel Gezond?

Er zijn verschillende beweegredenen te benoemen waarom het loont om als werkgever voor het Financieel Gezond programma te kiezen:

 

  • Werknemers zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over financiële risico’s
  • Een werknemer met financiële problemen kost u gemiddeld €13.000,- per jaar
  • De mate van arbeidsverzuim ligt onder deze medewerkers relatief hoog; Financieel Gezond helpt om het arbeidsverzuim terug te dringen
  • De persoonlijke aandacht en hulp op financieel gebied biedt rust en levert een verbeterde arbeidsproductiviteit op
  • Werknemers met een concreet persoonlijk plan zijn minder afhankelijk van de werkgever
  • U krijgt meer zicht op de huidige situatie en kunt zich beter voorbereiden op het faciliteren van de instroom, uitstroom en doorstroom binnen uw bedrijf.
  • Door aandacht te besteden aan de financiële gezondheid van uw medewerkers toont u goed werkgeverschap
  • U laat zien dat u graag iets extra’s doet om uw personeel te behouden

Financieel Gezond: de diverse aspecten

Het Financieel Gezond programma besteedt aandacht aan diverse aspecten:

Arbeidsvoorwaarden en de huidige financiële situatie

Als werkgever probeert u uw medewerkers zo goed mogelijk inzicht te geven in complexe arbeidsvoorwaarden zoals de pensioenregeling, CAO bepalingen en aanvullende verzekeringen. In de praktijk zien we echter dat werknemers juist vanuit een eigen perspectief redeneren. Voor hen ligt de focus op het huishoudboekje van het gezin, met aandacht voor inkomsten, uitgaven, het eigen vermogen en eventuele schulden.

Financieel Gezond vormt de brug tussen het praktische perspectief van de werknemer en de communicatie vanuit de werkgever. YincQ verbindt de financiële zaken en zorgen waar de werknemer zich vandaag de dag mee bezig houdt met een helder en concreet toekomstbeeld. Zo bieden we uw werknemers rust op financieel gebied en kunnen ze weloverwogen keuzes maken.

Doelstellingen: toekomstige inzetbaarheid, wendbaarheid en pensioen

Financieel Gezond besteedt aandacht aan de persoonlijke doelstellingen van uw werknemers en spiegelt deze aan uw ondernemingsdoelstellingen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw pensioencommunicatie toespitsen op de wensen en vragen die spelen onder uw werknemers. Daardoor sluit uw communicatie beter aan en kunnen uw werknemers de juiste keuzes maken betreft hun toekomst binnen het bedrijf en de periode daarna.

Ook is duurzame inzetbaarheid belangrijker dan ooit geworden. Op een aangename wijze langer door kunnen werken is essentieel voor zowel werknemer als werkgever. Door hierin als werkgever te faciliteren toont u goed werkgeverschap en zorgt u voor binding met uw bedrijf. Duurzaam inzetbare medewerkers zullen zo nog lang een waardevolle toevoeging voor uw bedrijf zijn, en pakken eerder kansen aan om zich bij u verder te ontwikkelen.

Risico’s voor werknemer en werkgever

Met de volledige aanpak van Financieel Gezond verlagen we de financiële risico’s voor zowel werkgevers als werknemers. Aan uw zijde kunt u denken aan de verzuimkosten die gepaard gaan met medewerkers die het financiële plaatje niet op orde hebben.

Bovendien lijdt de arbeidsproductiviteit er bij hen vaak onder, wat weerspiegelt wordt door de teruglopende prestaties op de werkvloer en wat uiteindelijk zelfs tot de uitstroom van deze medewerker kan leiden.

Ook uw werknemers kunnen te maken krijgen met diverse risico’s. Wanneer er onvoldoende aandacht besteed is aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker kan arbeidsongeschiktheid op de loer liggen. Medewerkers die onvoldoende presteren vanwege financiële problemen riskeren bovendien hun positie binnen het bedrijf. En kijken we naar de pensionering, dan kunnen omstandigheden zoals het overlijden van een partner daar impact op hebben.

Financieel Gezond houdt rekening met alle mogelijke risico’s voor beide partijen. We nemen graag de zorgen weg van zowel werkgever als werknemer. Dit doen wij aan de hand van onze unieke mix van persoonlijke aandacht, deskundig financieel advies en een heldere online module. Door de risico’s te inventariseren, inzichtelijk te maken en ons advies daar op toe te spitsen zorgen we ervoor dat u en uw medewerkers optimaal voorbereid zijn voor iedere mogelijke toekomstige situatie.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.

Privacy Statement

Cookie-instellingen