Generatiepact gemeenten

De gemeentesector is op het gebied van het generatiepact een echte pionier: het was de eerste sector in Nederland die actief aan de slag is gegaan met een generatiebeleid. Inmiddels is het pact bij vele gemeenten geïmplementeerd. Aangezien het hier om een nieuwe regeling gaat, was er bij de intrede van het generatiepact voor deze gemeenten nog weinig bekend over de mogelijke resultaten.

Gelukkig tonen diverse onderzoeken inmiddels aan dat gemeenten en de deelnemers binnen de gemeentelijke organisatie over het algemeen gezien erg enthousiast zijn over de implementatie van het generatiepact. De duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers is duidelijk bevorderd, en de deelnemers waarderen de positieve invloed op de werk-privé balans.

Toch blijkt er ook nog genoeg ruimte voor verbetering bij de gemeenten die gebruik maken van een generatiebeleid. Daarnaast kiezen diverse gemeenten ook voor de inzet van eigen regelingen om de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van hun medewerkers te bevorderen, met wisselende resultaten.

Wat kan er beter en hoe kunnen we uw gemeente helpen om hier grip op te krijgen?

Strategische aanpak, Organisatiebrede oplossing

Generatiepact in de praktijk: wat kan beter?

Diverse gemeenten die al gebruik maken van het generatiepact signaleren een toegenomen werkdruk. En hoewel deelnemers over het algemeen enthousiast zijn over de regeling, blijkt het opvangen van hun werklast lastiger dan gedacht. Het werven van jong talent om gaten in de formatie op te vullen vergt tijd, wat vraagt om een meer strategische aanpak. Dat zien we ook terug bij gemeenten die eigen maatwerk toepassen: op individueel niveau zijn de effecten positief, maar organisatiebreed is het eindresultaat niet optimaal.

Daarnaast zien we hoe gemeenten medewerkers voor pensioenberekeningen verwijzen naar Pensioenfonds ABP. Zij verzorgen losstaande pensioenberekeningen, maar bieden geen volledige financiële planning waarbij gekeken wordt naar de inkomsten en uitgaven van het huishouden. Ook essentiële levensgebeurtenissen die invloed hebben op de pensioenplanning worden door hen niet meegenomen. Deze aspecten komen wel aan bod bij YincQ’s dienstverlening:

Hoe kan YincQ uw gemeente ondersteunen?

YincQ’s dienstverlening draait om een totaalaanpak op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Onze aanpak bestaat uit de volgende elementen:

 

  • Financieel inzicht voor uw medewerkers op persoonlijk niveau;
  • Vertalen van complexe arbeidsvoorwaarden en regelingen naar een concreet toekomstbeeld;
  • Ondersteuning bij het opstellen en realiseren van beleid en strategische doelen rondom duurzame inzetbaarheid;
  • Ondersteuning bij het uitwerken van een aanpak rondom strategische personeelsplanning;
  • Het faciliteren van een effectievere inzet van het generatiepact binnen uw gemeente.

Op groepsniveau en in individueel verband bieden we uw medewerkers en hun partners het financiële inzicht dat zij nodig hebben om vol vertrouwen de juiste keuzes te maken voor hun carrière en toekomst. Heldere communicatie en duidelijke inzichten, gebaseerd op de huidige persoonlijke financiële situatie en (toekomstige) levensgebeurtenissen, bieden hen alle handvatten die zij nodig hebben om sturing te geven aan de resterende loopbaan en het pensioen.

Kijkend naar de overkoepelende gemeentelijke organisatie ondersteunt YincQ met de uitwerking van concreet beleid rondom duurzame inzetbaarheid en het generatiepact. Een essentieel aspect hiervan is de strategische personeelsplanning. Door vooruit te kijken en strategische doelen op te stellen voorzien we mogelijke risico’s binnen uw organisatie en bieden we u de middelen om tijdig bij te sturen met passend beleid.

Deze doelen vertalen we bovendien ook voor u richting alle belanghebbenden. Zo zorgen we ervoor dat organisatiebreed draagvlak gecreëerd wordt en kan tijdig bijgestuurd worden om de obstakels van het generatiepact te overwinnen. Met de gehele aanpak van YincQ faciliteren we de optimale inzet van het generatiepact binnen uw gemeente.

Financieel gezonde medewerkers realiseren en het generatiepact werkend krijgen? Vraag een themasessie aan

Benieuwd hoe uw gemeente vooruitgang kan boeken op het gebied van het generatiepact, duurzame inzetbaarheid en de realisatie van financieel gezonde medewerkers? We gaan graag met u om de tafel zitten om hierover te brainstormen en meer inzicht te bieden in onze specialistische ondersteuning, persoonlijke begeleiding en strategische sturing op deze vlakken.

Vraag nu kosteloos en vrijblijvend een 1 uur durende themasessie aan voor uw gemeente:

Themasessie Financieel Gezonde Medewerkers aanvragen

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.

Privacy Statement

Cookie-instellingen