YincQ dienstverleningsdocument

YincQ

YincQ is een toonaangevend financieel communicatiebureau en heeft als missie de werkgever/ondernemer te ondersteunen bij de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van diens medewerkers. YincQ is sterk in het vereen-voudigen van complexe situaties, stuurt aan op het gemeenschappelijk belang van werkgever en werknemer en hechte grote waarde aan een persoonlijke benadering.

Diensten

YincQ biedt op dit moment de volgende drie diensten die hieronder kort zijn samengevat, uitgebreidere informatie over deze diensten treft u aan op de website www.YincQ.nl

1. Financieel inzicht:
Inzicht in de persoonlijke financiële toekomst van de “oudere” werknemer. Goed gebaar van de werkgever in het kader van duurzame inzetbaarheid en strategisch personeelsbeleid.

2. Individuele mobiliteitsbegeleiding:
Wanneer werknemer op korte termijn de organisatie gaat verlaten; beste oplossing, eerlijkheid en financiële duidelijkheid vormen de basis. Begeleiding tot uitstroom werknemer. Wanneer het traject Financieel inzicht leidt tot mobiliteit, met de desbetreffende begeleiding door YincQ BV, dan zal de prijs voor het Financieel inzicht traject worden verhoogd tot prijs voor individuele mobiliteitsbegeleiding.

3. Inkomensvragen:
Communicatie bij life events; nieuw in dienst (uitleg arbeidsvoorwaarden), trouwen, scheiden, uit dienst, overlijden, etc.

Onafhankelijk

De aandelen van YincQ zijn in handen van Richard Teuns (50%) en Ronald Stolk (50%). Er is geen enkele invloed van banken, verzekeraars, pensioenfondsen of andere financiële instellingen op het beleid van YincQ.

Innovatief

YincQ is innovatief! Dit uit zich onder meer in het inzetten van de modernste communicatie technieken en een eigengereide vorm van financieel rapporteren en presenteren.

Vertrouwelijk

YincQ werkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij zeer zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie en deze nimmer ter beschikking zullen stellen aan derden.

Deskundig

De adviseurs zijn bovengemiddeld opgeleid. Ze hebben de vakdiploma’s op zak op het gebied van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft), zijn verzuimmanager, register risicomanager employee benefits en/of financieel planner (FFP). Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en houden het volgens onze relaties vooral begrijpelijk!

Vergunning

YincQ bemiddelt niet in financiële producten echter heeft wel een adviesvergunning bij de AFM met vergunning nummer 12044947. YincQ benadrukt in de geest van de Wft te willen handelen en heeft zich derhalve aangemeld bij de AFM.

Aansprakelijkheid

YincQ heeft uiteraard een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, deze is afgesloten bij Schouten Insurance International B.V. te Rotterdam onder polisnummer 232264. Wij hebben onze algemene voorwaarden gepubliceerd op onze website. Leest u artikel 7- Aansprakelijkheid van de Algemene Voorwaarden.

Klachtenregeling

Indien u onverhoopt toch een klacht heeft over onze dienstverlening dan verzoeken wij u deze met ons te
delen via info@YincQ.nl. Wij hebben een interne klachtprocedure en zullen er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen. YincQ is ook aangesloten bij Kifid, het onafhankelijk klachtorgaan voor de financiële dienstverlening.

Uw investering

De werkzaamheden van YincQ worden gefactureerd aan/via de werkgever/ondernemer. Het uurtarief van YincQ
is € 135 exclusief BTW. Dit tarief is exclusief onze reiskosten en een kilometervergoeding. De reiskosten bedragen
€ 50 per uur. De kilometervergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer. Voor relaties die regelmatig gebruik maken van onze diensten hanteren wij projecttarieven. Wij offreren hier graag voor op maat.

Contactinformatie

YincQ B.V.
Kreekdijk 17
4758 TL Standdaarbuiten
info@YincQ.nl
+31 (0)88 00 205 55

Dienstverleningsdocument downloaden

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.

Privacy Statement

Cookie-instellingen